Om VFFG

Här kan du läsa lite om vad vi gör och vem vi samarbetar med:


Vårt samarbete med kommunen

VFFG sitter med i kommunens Näringslivsråd, där även centrumföreningarna, Företagarna och GRID igår. Aviskten är att kort och långsiktigt kunna utveckla företagsamheten i kommunen med kommunalrådet och ledande tjänstemännen.

Näringslivsrådet i Vellinge är en grupp som skall samverka mellan alla grenar inom näringslivet.


Utbildning & Inspirationsmöten

VFFG arrangerar bl.a. näringslivsdagar, frukost- och lunchmöten med olika aktuella ämnen, intressanta föredrag.


VFFG Medlemserbjudanden

Vi har även förhandlat fram ett antal förmånliga rabatter åt dig som medlem.

Läs mer under "Våra ramavtal"


Vår målsättning

  • Medlemmarna i vår styrelse har ansvarsområden. Att samverka och främja företagsamheten är en av grundbultarna! Ett av målen är att öka medlemsantalet och tillgodose medlemmarnas behov och önskemål.
  • VFFG bygger på ideellt arbete varför många kostnader kan hållas låga! Vårt mål är ett samhälle som alla skall kunna njuta av!.
  • Vårt goda kontaktnät med politiker och tjänstemän ger en god insyn vad som sker i kommunen.
  • VFFG skall arrangera studiebesök hos företag (Inte bara lokalt) som är kända genom artiklar och som lockar andra företagare till att bli nyfikna.
  • Berätta om de fördelaktiga ramavtal som VFFG har och som kan ge medlemsavgiften mångdubbelt tillbaka.
  • VFFG arbetar hela tiden med att förbättra och förenkla kommunikationen mellan företag och kommunen.
  • Öka antal möten med bra föredragshållare genom samverkan med de andra föreningarna. Och också med Centrumföreningarna och Kommunen med bidrag då det ligger i deras intresse att utverka och utbilda näringslivet.
  • Utöka samarbete med företagarföreningar i kommunerna runt omkring, redan idag har VFFGs medlemmar möjlighet att gå på möten i kranskommunerna.
Aktiviteter 2020:

Frukostmöte

Stjärnkväll