Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp!

VFFG är ett nätverk för företagare bosatta eller verksamma i Vellinge kommun.


Inbjudan till VFFGs medlemmar i Vellinge

att ta del av projektet Företagsmotorn

Företagsmotorn är ett samarbete mellan Vellinge kommun och Region Skåne där företagare har möjlighet att få fria experttimmar för att utveckla sitt företag.


Låter det intressant, se detta PDF-dokument för mer information!


---------

Vi vill Gratulera VFFG:s

Årets företagare 2019: Sommarboden Madeleine Hornbeck och Robert Hornbeck

och

Årets Eldsjäl 2019: Slättviks gård Sven-Ingvar Olsson

-------


VAD STÅR VFFG FÖR?

Vi är en lokalt förankrad företagarförening som gemensamt arbetar för en bra företagssamhet i Vellinge Kommun.


Dialog med kommunen

Vi har regelbundna möten med både tjänstemän och de ledande politikerna på styrelse och nätverksnivå. Vi fungerar även som en remissinstans för kommunen.


Regelbundna möten

Vi arrangerar frukost-, lunch- och kvällsmöten 2-4 gånger/månad, fördelat på de olika orterna.


Fler möjligheter

Vi bidrar med att försöka få en bättre fördelning av ålderspyramiden så att ungdomar och yngre familjer har möjlighet att leva i kommunen.


Digert ramavtalsutbud

För våra medlemmar har vi ett digert ramavtalsutbud som ger medlemskapsavgiften mångfaldigt åter.


Ett stort nätverk

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.


Stor engagemang

Vi driver och engagerar oss i nya projekt/verksamheter för att få hit företag som ger sysselsättning och är levande verksamheter, så att vi inte blir sovstadsmässiga.

Aktiviteter 2021Aktiviteter 2020:

Frukostmöte

Stjärnkväll