vffg-new-logo-retina

Vi står för

Vi erbjuder ett brett kontaktnät både i och utanför vellinge kommun.
Våra aktiviteter Följ oss på Facebook
vellinge-falsterbonasets-foretagargrupp

Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp

Våra medlemmar med personal skall få en bra utbildning, utveckla sina företag i den största teknikutveckling i vår tid, studiebesök, träffa andra företagare, nätverka, få hjälp genom likasinnade vid företagsproblem och backning vid kontakter med kommunen. Stora kontaktytor ger er bred kunskap!

VFFGs Ramavtal

VFFG’s ambition är att erbjuda ett brett och relevant stöd för det mindre företaget eller den enskilde företagaren.

Utbildning & Inspirationsmöten

VFFG arrangerar bl.a. näringslivsdagar, frukost- och lunchmöten med olika aktuella ämnen, intressanta föredrag.

Dialog med kommunen

Vi agerar även remissinstans för kommunen, vilket underlättar lokal påverkan för dig som företagare.

VFFG Medlemserbjudanden

Vi har även förhandlat fram ett antal förmånliga rabatter åt dig som medlem.


Aktiviteter

VFFG erbjuder möten, föreläsningar, arrangemang och andra aktiviteter för medlemmar.

Styrelsen

VFFGs styrelse arbetar för att samverka och främja företagsamheten i kommunen, öka medlemsantalet och tillgodose medlemmarnas behov och önskemål.

Bli medlem

Vi vänder oss till alla företagare i Vellinge kommun, och vi vet att majoriteten av alla bolag är en- och fåmansbolag som fokuserar på sitt eget expertområde.

Våra medlemmar

Vi arbetar för att ge våra medlemmar möjlighet till utbildningar, inspiration och glädje.

 

bli-medlem-du-ocksa

Bli medlem du också

Är Du egen företagare eller bedriver Du egen verksamhet i Vellinge Kommun? Då är Du välkommen till oss som medlem.

vad-star-vffg-for

Vad står vffg för?

Vi är en lokalt förankrad företagarförening som gemensamt arbetar för en bra företagssamhet i Vellinge Kommun.

Dialog med kommunen

Vi har regelbundna möten med både tjänstemän och de ledande politikerna på styrelse och nätverksnivå. Vi fungerar även som en remissinstans för kommunen.

Regelbundna möten

Vi arrangerar frukost-, lunch- och kvällsmöten 2-4 gånger/månad, fördelat på de olika orterna.

Fler möjligheter

Vi bidrar med att försöka få en bättre fördelning av ålderspyramiden så att ungdomar och yngre familjer har möjlighet att leva i kommunen.

Digert ramavtalsutbud

För våra medlemmar har vi ett digert ramavtalsutbud som ger medlemskapsavgiften mångfaldigt åter.

Ett stort nätverk

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.

Stor engagemang

Vi driver och engagerar oss i nya projekt/verksamheter för att få hit företag som ger sysselsättning och är levande verksamheter, så att vi inte blir sovstadsmässiga.

vi-kan-mer-tillsammans

Vi kan mer tillsammans

vi-erbjuder-dig

Vi vänder oss till alla företagare i Vellinge kommun, och vi vet att majoriteten av alla bolag är en- och fåmansbolag som fokuserar på sitt eget expertområde. Därför är det VFFG ́s ambition att kunna erbjuda ett brett och relevant stöd för det mindre företaget och den enskilde företagaren.

Jag vill bli medlem!

var-malsattning

Vår målsättning

  • Medlemmarna i vår styrelse har ansvarsområden. Att samverka och främja företagsamheten är en av grundbultarna! Ett av målen är att öka medlemsantalet och tillgodose medlemmarnas behov och önskemål.
  • VFFG bygger på ideellt arbete varför många kostnader kan hållas låga! Vårt mål är ett samhälle som alla skall kunna njuta av!.
  • Vårt goda kontaktnät med politiker och tjänstemän ger en god insyn vad som sker i kommunen.
  • VFFG skall arrangera studiebesök hos företag (Inte bara lokalt) som är kända genom artiklar och som lockar andra företagare till att bli nyfikna.
  • Berätta om de fördelaktiga ramavtal som VFFG har och som kan ge medlemsavgiften mångdubbelt tillbaka.
  • VFFG arbetar hela tiden med att förbättra och förenkla kommunikationen mellan företag och kommunen.
  • Öka antal möten med bra föredragshållare genom samverkan med de andra föreningarna. Och också med Centrumföreningarna och Kommunen med bidrag då det ligger i deras intresse att utverka och utbilda näringslivet.
  • Utöka samarbete med företagarföreningar i kommunerna runt omkring, redan idag har VFFGs medlemmar möjlighet att gå på möten i kranskommunerna.
naringlivsradet-i-vellinge

NÄRINGLIVSRÅDET I VELLINGE

Vffg sitter i rådet där andra ideella föreningar ingår bl.a centrumföreningarna företagarna och grid. Aviskten är att kort och långsiktigt kunna utveckla företagsamheten i kommunen med kommunalrådet och ledande tjänstemännen.

 

Näringslivsrådet i Vellinge är en grupp som skall samverka mellan alla grenar inom näringslivet och med ca 4 möten per år.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.