Denna sida innehåller dokument som berör VFFGs föreningsstämma 22 mars 2018.