Denna sida innehåller dokument som berör VFFGs föreningsstämma 30 mars 2017.