Denna sida innehåller dokument som berör VFFGs föreningsstämma 17 mars 2016.