Denna sida innehåller dokument som berör VFFGs föreningsstämma 19 mars 2015.