Dokument rörande Extra VFFG föreningsstämma, 28 februari 2019