Kallelse årsstämma 2017

Torsdagen den 30 mars kl 19:00
Hantverksgården i Vellinge

OBS! För att alla handlingar skall vara helt klara och inget skall saknas kommer ändringen att årsmötet sker den 30 mars istället.

 

Samling med mingel kl 18:30
Vi bjuder på bubbel i glaset.

Årsmöte kl 19:00

Efter mötet bjuder vi på varm mat med tillhörande dryck samt kaffe/te och kaka.

Anmälan senast 27 mars på tel 0769-454109 eller e-post stamma170330@vffg.se.

Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling har att till styrelsen göra skriftlig framställning senast 10 dagar före stämman.

Välkommen!
Styrelsen

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.