Årets Företagare 2012

Stefan Kristenssons åkeri AB i Vellinge

Stefan Kristensson

Motivering till valet:
Stefan Kristenssons åkeri AB i Vellinge har med hårt arbete och framsynthet utvecklat ett traditionellt åkeri till ett entreprenadföretag av stor dignitet.

Genom sitt mod att göra tunga investeringar i miljövänliga lastbilar samt i gräv- och schaktmaskiner har åkeriet lyckats med en kraftig expansion i en tuff bransch och dessutom med bibehållande av mycket fina resultat.

Oavsett om det gäller snöröjning, jord- och grustransporter, återvinning av byggavfall eller tångröjning av Vellinges fantastiska stränder så har Stefan Kristenssons åkeri varit där och lämnat sina hjulspår efter sig.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.