Årets Företagare 2011

Toppengallerian i Höllviken

Paul Bertilzon

Motivering till valet:
Toppengallerian i Höllviken har på ett lysande sätt förverkligat sina drömmar och visioner om att inte bara sätta Näset på kartan, utan gjort en ny och modern handelsplats till en viktig och attraktiv aktör i konkurrens med stora köpcenters på pendlingsavstånd.

Som representant för entreprenörerna, har han visat att timing, ekonomiskt risktagande, målmedvetenhet samt skicklighet att styra genom alla blindskär, är och förblir framgångsreceptet för ett lyckat entreprenörskap.

Åter är det lukrativ handel vid Nordens äldsta handelsplats.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.