Årets Företagare 2010

Letswear AB i Vellinge

Alexandra Letsikas Eklöf, Sussana Letsikas och Christofer Letsikas

Motivering till valet:
Letswear har på ett lysande sätt har klarat av att inte bara driva företaget vidare efter en hastig och känslosam bortgång av en närstående entreprenör utan dessutom lyckats utveckla företaget med god omsättning som bra resultat.

Som representanter för den yngre generationens entreprenörer, visar ni hör på ett mycket påtagligt sätt att Er generation är att räkna med och då inte bara inom IT.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.