Årets Företagare 2009

Formtoppen i Höllviken

Per Kristiansson

Motivering till valet:
Formtoppen i Höllviken har med envishet och visionärens långsiktighet tagit motionen på allvar och skapat ett ljust och fräscht centrum för välbefinnande och balans. Per har mött den ständiga efterfrågan på vad kroppen behöver både kortsiktigt men framför allt långsiktigt till gagn för oss alla som vill hänga på.

Ett lysande exempel på entreprenörsmannaskap som gynnar folket även om det är via svett och muskelvärk.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.