Årets Företagare 2008

Bjud Grönsaker i Vellinge AB

Bengt Jönsson och Ulf Danielsson

Motivering till valet:
Bjud Grönsaker i Vellinge AB har med modern teknik och strategisk långsiktighet tagit vara på såväl de speciella geografiska förutsättningarna på Sveriges bördiska jord som den kulturhistoriska lantbrukstraditionen. I en växande efterfrågan av närodlat har man härigenom lyckats med att visa att detta kan göras med stor framgång både kvalitets- och företagsmässigt.

Här står två män med båda fötterna i den skånska myllan.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.