Årets Företagare 2007

OPO Design Sweden AB

Per-Ola Stjernqvist

Motivering till valet:
OPO Design har med en strategisk långsiktighet inte bara lyckats bygga upp ett företag i en internationellt hård konkurrens på ett minst sagt imponerande sätt utan också fått design och kreativitet att inte bara vara populära ord utan vara en väsentlig del av verkligheten på ett mycket iögonfallande sätt.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.