Årets Företagare 2006

Eko Ventilationsdetaljer AB

Michael Wahlgren och Monica Grube

Motivering till valet:
Eko Ventilationsdetaljer har med strategisk försiktighet framsynthet lyckats inte bara förvalta familjeföretaget utan också fått det att växa på ett sunt, professionellt och imponerande sätt tillsammans med den så viktiga personalen i en konkurrensutsatt bransch med stora aktörer i ständig förändring. Här ventileras inte bara luft utan också ständig förnyelse.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.