Årets företagare 2005

Vellinge Däckcenter AB

Leif Magnusson och Tomas Magnusson

Motivering till valet:
Vellinge Däckcenter har med långsiktigt perspektiv tillsammans med en stabil och sund ekonomi inte bara gjort den svåra generationsväxlingen så lyckad utan dessutom genom bra investeringar, hårt arbete, snabb rationell service och ett, vid alla tillfällen, vänligt bemötande utvecklat verksamheten i en mycket konkurrensutsatt marknad.

Alla i Vellinge kommun blir med glädje däckade av årets Företagare.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.