Årets företagare 2004

Café Kust & Catering AB

Café Kust & Catering drivs av Joakim Musakka och Gabor Zinko.

Motivering till valet:
För att genom kreativitet, entreprenöranda och hårt arbete ha etablerat en verksamhet som uppskattas för sitt mycket goda näringstillskott och får sina öppetider året om och vecka igenom och härmed lyckats visa att det finns underlag att driva en sådan verksamhet året om i en annars så säsongbetonad ort som Falsterbo.

Vellinge Falsterbonnsets FöretagarGrupp tillsamman med Vellinge kommun

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.