Årets företagare 2003

First Class Travel

Frirst Class Travel består av Bo Lindblad, Håkan Ohlson, Anne Foss Lindblad och Cecilia Wallenbom.

Motivering till valet:
För att på ett strålande sätt tagit till vara på det lilla företagets möjligheter att ge kunden mervärde, genom att till sin erfarenhet lägga kreativitet, flexibilitet, tillgänglighet samt affärsmässigt, och härigenom lyckats skapa ett lysande företag på den annars så gråmulna och turbulenta resehimlen.

Vellinge Falsterbonäsets FöretagarGrupp tillsammans med Vellinge Kommun.

VELLINGE FALSTERBONÄSETS FÖRETAGARGRUPP

Att vara med i vårt nätverk ger möjlighet att för företaget att synas, göra lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap och kanske att kunna ta svåra beslut lättare.